Luhačovice

Luhačovice jsou největšími moravskými lázněmi. Na počátku minulého století přešly malé a nevýznamné lázně z vlastnictví šlechtického rodu Serényi do majetku akciové společnosti, založené pokrokovým lékařem MUDr. Františkem Veselým. V současnosti jsou Luhačovice perlou mezi českými lázněmi. Lidé si je vybírají pro jejich klidnou a pohodovou atmosféru. Množství návštěvníků již přešlo od západočeské lázeňské trojky ( Karlovy vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně), kde postrádají příjemnou domáckou atmosféru. V této klidné atmosféře můžete využít velkého množství zařízení pro léčbu, zažít rušný kulturní život a vychutnat dobré podmínky pro sportovní vyžití. Luhačovice jsou zasazeny do nádherného prostředí Vizovické vrchoviny a Bílých Karpat.

První písemná zpráva o Luhačovicích pochází z roku 1412. Tehdy bylo zdrojem obživy v kopcovitém kraji Luhačovicka dobytkářství a ovocnářství, o němž svědčí pečeť - košatý strom s jablky, vpravo krojidlo a vlevo radlice. Od roku 1629 patřily lázně rodu Serényů. Ti si uvědomili význam léčivých vod a jejich využitelnost pro podnikání. Přeměna lázní v akciovou společnost v roce 1902 byla významným mezníkem. Do Luhačovic začaly jezdit příme spoje z Prahy, Brna a Olomouce. V roce 1936 byly Luhačovice povýšeny na město.

Luhačovice žijí bohatým kulturním a společenským životem. Komfortní lázně nádherně vyšperkoval svým uměním architekt Dušan Jurkovič. K architektonické spolupráci jej přizval MUDr. František Veselý. Jurkovič ve svých realizovaných projektech léčebných domů uplatnil ve stylu secese prvky lidové architektury kraje. Ke skvostům moderní architektury patří Jurkovičův dům, vila Chaloupka, Sluneční lázně a Vodoléčebný ústav. Na výstavbě Luhačovic se podíleli mnozí architekti, kteří vtiskli městu půvab a neopakovatelnou tvář. Samostatným komplexem je Velká lázeňská kolonáda 130 m dlouhá, 12 m široká) podle návrhu O. Pořízka. Působivá je kašna Bruselská fontána od prof. J. Kavana. Slavila úspěch na světové výstavě Expo 58 v Bruselu. V popředí kulturního dění byla vždy hudba. Kolonádní koncerty jsou pevnou součástí luhačovických odpolední. Mnozí umělci, kteří se zde léčili, se staly příznivci lázní. Patří k nim Leoš Janáček, Josef Suk, Libuše Domanínská, Sylvie Kodetová, spisovatelé Alois Jirásek, Alois a Vilém Mrštíkovi, František Kožík, malíři Antonín Slavíček a Joža Uprka. i herci Vlasta Burian, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Vladimír Menšík.

Minerální léčebné prameny
Na území Luhačovic vyvěrá šestnáct hydrouhličitanochloridosodných kyselek a jeden sirný pramen. Každou hodinu se zde na povrch dostává 15 000 l minerální vody. Nejznámější prameny jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka, Pramen Dr. Šťastného a Sv. Josefa. Léčí se zde onemocnění dýchacího ústrojí, nemoci trávicího ústrojí, nemoci z poruch výměny látkové a poruchy pohybového aparátu.

Ostatní prameny,které nejsou volně přístupny veřejnosti, slouží k pitné léčbě, koupelím a inhalacím v lázeňských zařízeních, případně se nepoužívají a mají charakter pozorovaných zdrojů. Patří k nim: Amandka, Elektra 1, Bystrica, Jubilejní pramen, Nová čítárna, Jaroslava, Sirný pramen, Elektra 2, Nový jubilejní, Vincentka 2, Nová Vincentka, Nová Janovka, Pramen Vladimír.

Kam na výlet

Zlín a okolí

Městská plovárna Luhačovice

Baťův kanál - Baťův kanál je historickou vodní cestou řeky Moravy, realizovanou ve třicátých letech minulého století. V současné době je přístupno a propojeno 43 km původní trasy a 17 km navazujících říčních kilometrů. Po vodě jsou tak spojena města Otrokovice a Strážnice, mezi nimiž se propluje deseti plavebními komorami.

Zlín - Založení obuvnické firmy rodiny Baťových roku 1894 navázalo na plátenickou manufakturu a Florimontovu továrnu na boty. Pásová výroba, kterou po vzoru H. Forda zavedl Tomáš Baťa, umožnila obrovský růst. Baťovy závody se staly jedním z nejvýznamnějších světových výrobců obuvi.

Lešná - První exotická zvířata byla na Lešné soustředěna kolem roku 1929 až 1930 jako osobní záliba majitele lukovského panství Josefa Seilerna. Původní úmysl vybudovat zde "ptačí ráj" zanikl smrtí J. Seilerna v roce 1939 a následujícími válečnými událostmi.

Poutní místa

Velehrad - Obec patří k nejvýznamnějším středověkým poutním místům. Od středověku byl spojován s metropolí arcibiskupa Metoděje a s politicko-správním centrem velkomoravské říše. Velehrad byl budován od počátku 13. století, kdy zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě.

Hostýn - Je dominantou Hostýnských vrchů. Je to poutní místo s kostelem Nanebevzetí Pany Marie, nejvýše položenou chrámovou stavbou na Moravě (730 m).

Hrady, zámky, zajímavosti

Kroměříž - Zámek byl až do roku 1948 rezidencí olomouckých arcibiskupů a sídlem správy arcidiecéze. V mimořádně zachovalém interiéru jsou k vidění krásné historické sály.

Buchlovice - Počátky hradu se datují do 1. poloviny 13. století. Byl založen českým panovníkem, jako strategicky obranná pevnost středního Pomoraví a správní středisko se soudní pravomocí tzv. loveckým právem.

Vizovice - Město Vizovice s hodnotným zámkem leží na úpatí Vizovické vrchoviny. První písemná zmínka se nachází v zakládací listině cisterciáckého kláštera "Rosa Mariae".

Rožnov pod Radhoštěm - Valašské muzeum v přírodě je nejstarším ve střední Evropě. Bylo založeno v roce 1925 bratry Jaroňkovými, nadšenými obdivovateli valašské lidové kultury. Je to muzeum dřevěných lidových staveb, přenesených z celého regionu Valašska do prostředí městského parku a na přilehlou stráň.